Kontakt


Ime i prezime / Naziv firme (ukoliko šaljete upit kao firma molimo Vas da navedete pune podatke uključujući OIB):
Email adresa:
Poruka:
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Unimar Rijeka d.o.o. obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani sa web stranica www.unimar.hr i shop.unimar.hr (dalje u tekstu web stranice) i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Unimar-u Rijeka d.o.o. u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u prijavnu formu/obrazac na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u prijavni obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Unimar-a Rijeka d.o.o.). Obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Unimar Rijeka d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Unimar Rijeka d.o.o. štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranice, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Unimar-u Rijeka d.o.o. ili e-poštom na adresu: unimar@unimar.hr.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ove web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Unimar Rijeka d.o.o., obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima Unimar-a Rijeka d.o.o. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.


Unimar Rijeka d.o.o., Preluk 6a, 51000 Rijeka, Registar Trg. suda u Rijeci MBS 040179931

BANKA: Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR71 23600001101928986, Žiro račun br.: 2360000-1101928986

Tem. Kapital 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti. Uprava: Hrvoje Matutinović


UNIMAR RIJEKA d.o.o.
Preluk 6A - 51000 RIJEKA
Tel.: 051/623-263
Fax: 051/623-264
Email: unimar@unimar.hr
OIB: 95950787630

UNIMAR RIJEKA d.o.o.
Marinići 185 – Hala 10, 51216 VIŠKOVO
Tel.: 051/512-680
Fax: 051/512-537